Transformatie Coachopleiding

Tweeënhalfjarige opleiding tot Transformatie Coach volgens de Bridgeman Methode.

Er zijn naar schatting 80.000 coaches in Nederland. De ene helft van Nederland coacht de andere helft is een bevlogen en veelgehoorde uitspraak. Te vaak is coachen niet meer dan symptoombestrijding. Mentaal kietelen waarbij de wortels van problematiek blijft bestaan. Wat betekent coachen nu eigenlijk in deze tijd van groeiend bewustzijn? Hoe werk je als coach systematisch zonder je intuïtie in de steek te laten? En belangrijker nog; hoe help je je cliënt op een duurzame manier te transformeren naar zijn of haar authentieke zelf?

Je wilt professioneel mensen coachen en bent op zoek naar een ander soort opleiding waarbij je jouw eigen talenten en passie kan combineren en inzetten. Een opleiding die praktisch is, veel vernieuwing en diepgang heeft en die bedoeld is voor hen die als zelfstandig coach willen gaan werken, al werken als coach of coachgericht binnen hun eigen vakgebied of werkomgeving willen werken. Het lesprogramma omvat twee fases. De eerste fase staat in het teken van zelfontwikkeling en basis coachtechnieken. Fase twee geeft diepgang en achtergrond van de methode en leert je coachgerichte persoonlijke vraagstukken op een effectieve wijze te begeleiden. Tevens leer je werken met het Lichter leven programma.

Deze opleiding  is bedoeld voor beginnende of ervaren coaches die een unieke combinatie van bewustwordingsmethoden willen leren en overbrengen.blue_without

Download hier onze flyer over de opleiding tot Bridgeman Transformatiecoach om alles nog een rustig te lezen.

 

 

 

Op 12 juni gaf Robert een webinar over de Coachopleiding. Bekijk de video via deze link.

Bewaren

Wat leer jij als coach

Je leert verschillende coachtechnieken & -vaardigheden kennen en je leert deze toe te passen. Naast kennis en vaardigheden ligt de nadruk vooral op ervaren. Je krijgt een diep inzicht in alles wat een coach over de hersenen en hun functies dient te weten en je leert deze kennis toepassen in de praktijk. Je krijgt interventietechnieken om mensen met acute issues te kunnen helpen. We behandelen angstcoaching en het wegnemen van trauma’s en angsten en je leert mensen te helpen bij het in hun kracht zetten en hun passie leven! Ook leer je werken met technieken om diepere problemen op te lossen en krijg je technieken om coachees te helpen uit hun hoofd te komen, zodat ze contact kunnen maken met hun gevoel. Je leert alles over het ontstaan, werking en genezing van trauma’s. Tevens leer je werken met het beproefde T-Model van Bridgeman waarmee je cliënten helpt hun leven op alle vlakken te optimaliseren.

Kernwaarden van de Transformatie Coach: Leef wat je weet, zelfverzekerd, een professional is altijd op haar/zijn best, for the good of all, bruggen bouwen

Ontstaan van de coachopleiding

Hoe help je je cliënt op een duurzame manier te transformeren naar zijn of haar authentieke zelf? Robert Bridgeman en Monique van Leeuwen reisden de wereld over om deze vraag te beantwoorden. Zij ontwikkelden een methodiek die holistisch en diepgaand transformatief is. Een methode waarbij de coach op zes bestaansniveaus werkt: interactie met de buitenwereld, persoonlijkheid, fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel. Door de cliënt te helpen stap voor stap (volgens het door Bridgeman ontwikkelde T-Model) deze lagen op te schonen en te optimaliseren ontstaat er een duurzame transformatie. Die de cliënt helpt de beste versie van zichzelf te zijn.

In totaal onderzocht Bridgeman 33 methoden die binnen de zes niveaus inzetbaar zijn. Van traditionele methodieken als Boeddhistische meditatie en werkvormen uit Advaita Vedanta en Kabbala tot moderne technieken uit methoden als NLP, emotionele intelligentie en positieve psychologie. Zoveel mogelijk onderbouwd met actueel wetenschappelijk onderzoek. De methode geeft de cliënt verantwoordelijkheid terug voor het eigen leven en de passies te vinden in zijn of haar leven. Bridgeman onderscheidt hierbij negen levensgebieden waar de cliënt duurzaam verschil in leert maken en heeft 21 basisprincipes.

De Bridgeman Methode is een structuur waarbinnen alle gangbare methoden passen. Zodat de coach een eigen, authentieke en unieke stijl binnen de werkwijze kan hanteren die past bij zijn of haar doelgroep. De werkvormen bestaan uit maatwerk van meerdere sessies en het Lichter leven programma dat bewezen transformerend resultaat heeft. Het programma werd inmiddels door een kleine duizend cliënten uit meer dan 20 landen doorlopen. De Bridgeman Methode wordt onderricht in de vorm van een jaarlijkse coachopleiding. Bridgeman leidde met zijn team professionals in vier jaar veertig Lichter leven coaches op die het programma in heel Nederland aanbieden.

Waarom kiezen voor de Bridgeman coach opleiding?

Uniek en onderscheidend:

Inhoudelijk is de methodiek gebaseerd op ervaren en het verhogen van het bewustzijn. Er is er veel aandacht voor het eigen maken van de vaardigheden en de daarvoor benodigde theoretische kennis en achtergronden. Je leert werken met je intuïtie en een verhoogd bewustzijn, waarbij voelen en ervaren centraal staan en het denken functioneel ondersteunend is. Het Lichter leven programma helpt je structureel en doortastend te werk te gaan met een zekerheid van slagen.

Persoonlijke ontwikkeling:

Een succesvol coach is zich bewust van de effecten van een verhoogd bewustzijn, transformatie, communicatie en overdracht. Zelfonderzoek, zelfreflectie en het optimaliseren van jouw transformatie zijn een belangrijk onderdeel van deze opleiding. Je schrijft gedurende het proces een aantal reflectieverslagen en werk je aan je persoonlijke ontwikkeling.

Actieve praktische ondersteuning:

Tijdens de tweede fase van de opleiding ga je al actief met oefen cliënten/coachees en jouw eerste cliënten/coachees aan het werk, ontstaat jouw eigen praktijk, met jouw kwaliteiten en talenten. Vanaf de tweede fase zijn er diverse intervisies, supervisies en werk je intensief samen met een medestudent.

Persoonlijke begeleiding:

Ons enthousiaste, professionele en ervaren team van trainers, mentoren en assistenten staan volledig ter beschikking om jou zo optimaal mogelijk te begeleiden tijdens je studie. Tijdens fase twee van je studie krijg je een mentor toegewezen die aanwezig is tijdens de opleidingsweekenden, de supervisies en je praktijkstage verzorgd. Dat maakt dat je als student tot aan de dag van de diploma-uitreiking kunt rekenen op een persoonlijke en professionele begeleiding. Een kennismakingsdag en persoonlijk ontwikkel gesprek vormen het startpunt van jouw opleiding (fase 2).

Stage:

Je loopt mee met een 4-daagse Lichter leven groepscursus om het programma goed te leren kennen en oefent door 4 uur individuele coaching te geven aan enkele deelnemers. Daarnaast is er een individuele stage bij één van onze senior Lichter Leven Coaches. Allebei de stages maken deel uit van je praktijkexamen. Een gecertificeerd Bridgeman Coach is tijdens deze periode je mentor en regelmatig bespreek je de voortgang met hem of haar. Je mentor begeleid je in zowel coaching als persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast kom je als groep samen voor intervisie- en supervisie bijeenkomsten.

Examens en tentamen:

De toetsing van de inhoud en beheersing van de stof gebeurt zowel theoretisch als praktisch. Het theoretische examen vind plaats aan het begin van het laatste opleidingsweekend. Na het tweede weekend is er een theoretisch tentamen. Je praktijkexamen bestaat uit een groepsstage, een 1 op 1 stage en de beoordeling op je zelfreflectie en ontwikkelverslagen.

Diploma en certificering:

Als je aan de exameneisen hebt voldaan dan behaal je het diploma Transformatie Coach (In de Bridgeman Methode) en word je gecertificeerd voor twee jaar. Jaarlijks is er een mogelijkheid je certificering te verlengen met één jaar. De certificering is tevens de voorwaarde om lid te worden van de Bridgeman Coach en Trainer Community.

Meer informatie en aanmelden:

Wil je weten of deze opleiding bij jou past neem dan contact op met opleidingscoördinator Edwin den Heijer edwin@bridgeman.nl. Voor aanmelden, vragen, extra informatie kun je tevens mailen naar info@bridgeman.nl

Hoofd opleidingen: Edwin den Heijer

Data en Locatie

De training wordt gegeven in trainingscentrum De Rosse, Bathmen (Overijssel). Vlak aan de A1 bij Deventer. In de nabije (prachtige) omgeving zijn uitstekende Bed & Breakfast te vinden.

De Introductiedag is op 22 september 2017 en de ontwikkelgesprekken vinden in oktober plaats. Hiervoor krijg je een aparte uitnodiging. De locatie voor deze ontwikkelgesprekken worden nog bepaald.

  De opleidingsdagen zijn op:
 • • 12 en 13 oktober 2017
 • • 8 en 9 februari 2018
 • • 15 en 16 maart 2018
 • • 14 en 15 juni 2018
 • • 20 en 21 september 2018
De eerste avond is incl. een avondprogramma en sluiten we rond 22.00 uur af. De tweede dag sluiten we de dag af rond 16.30 uur.

Locatie: De Rosse in Bathmen (omg. Deventer)

Inhoud en opbouw van het programma

Lesprogramma professioneel transformatie Coach

In deze opleiding leer je zowel moderne als traditionele methodieken. Robert Bridgeman en Monique van Leeuwen hebben wereldwijd zelf de methoden ondergaan en deze methodieken samengebundeld tot de Bridgeman Methode. Op basis daarvan hebben zij deze unieke coachopleiding samengesteld. De opleiding geeft je alle tools die je nodig hebt om je cliënten optimaal van dienst te kunnen zijn. Je leert gebruik te maken van formats en programma’s zodat je structureel en diepgaand kunt werken. De programma’s vergemakkelijken tevens je bedrijfsvoering en stabiliseren je omzet. Het cursusmateriaal is compleet uitgewerkt en bestaat uit handboeken, cd’s, presentaties, audio- opnamen, video’s en leesboeken.

In deze opleiding leer je:

 • Innerlijk leiderschap ontwikkelen en verdiepen
 • Een heldere structuur om mee te werken
 • Het Lichter leven programma inzetten
 • Het T-model; een effectieve coachtool
 • Intuïtief coachen
 • Trauma verwerkingstechnieken gebruiken
 • Werken met overtuigingen
 • Werken met meditatie- en concentratietechnieken
 • Angst coaching
 • Het leven van je cliënt totaal transformeren
 • Werken op de zes bestaansniveaus
 • Werken op bewustzijnsniveau

De opleiding is opgebouwd uit de onderstaande elementen:

ZELFONTWIKKELING: Innerlijk leiderschap, werken met je diepere wijsheid en hoger zelf, persoonlijke ontwikkeling, zelfreflectie en coach kwaliteiten.

ONTWIKKELING ALS COACH: Coachtechnieken en methoden, interventiesessies, EFT-training en angstcoaching.

T-MODEL & LICHTER LEVEN PROGRAMMA: Je leert deze effectieve methode toe te passen als coach. Het programma is een schatkist aan oefeningen, methodieken en technieken. Je kunt deze gebruiken in losse sessies alsmede in programma’s van 3, 5 of 10 sessies van 2/ 4 uur. Daarnaast leer je maatwerktoepassingen hanteren.

PRAKTIJK: Je leert de technieken tijdens de opleiding direct toe te passen. Gedurende de opleidingsperiode doe je als beginnend coach veel ervaring op met coachen. Als ervaren coach verdiep je je kennis, ervaring en inzicht.

Enkele onderwerpen die aan de orde komen:

 • Innerlijk leiderschap
 • Het begrijpen van jouw diepere waarden en het voelen van hun kracht
 • Hersenen en coaching
 • De zes bestaansniveaus, het leren begrijpen van de rol van het ego
 • Diepgaand besef creëren en scheppen ten behoeve van een succesvolle coaching praktijk
 • Het ervaren en openen van jouw chakra’s en energetische en krachtige leven
 • Het leren van verschillende interventietechnieken en vaardigheden
 • Leren grenzen kennen en hanteren
 • Het leren van interventietechnieken om mensen met acute problemen te kunnen helpen
 • Angst coaching, wegnemen van trauma’s en angsten
 • Mensen leren hun passie te leven
 • Leren van hypnose technieken
 • Oorzaak, werking en helen van trauma’s
 • Diep begrip van de kentering van het bewustzijn in 2012 en de rol hierin als Bridgeman Coach
 • Het trainen van het lichter leven programma met bijbehorende vaardigheden
 • Hoe geef ik mijn praktijk vorm

Samenstelling

De Bridgeman Methode is samengesteld met elementen uit onder andere de 33 methoden die Robert Bridgeman en Monique van Leeuwen wereldwijd bestuderen. Zowel moderne als traditionele methoden. Daarnaast is het werk van Eckhart Tolle, Deepak Chopra, Thich Nath Hahn, Sayadaw U Pandita, Schri Nisargadatta Maharaj en anderen bestudeerd.

Deze methoden komen aan bod: NLP, EFT, Touch of Matrix, SIYLI Methode (Google), Anthony Robbins, Avatar, Life Success/ The Secret (Bob Proctor), New Paradigm Multidimetional Transformation (voorheen Shamballah MDH), Yoga (diverse vormen), Mindfulness, Viapssana en andere meditatievormen, Reiki, Siam Reiki, Osho meditatie, Art of Being, Advaita Vedanta, Noord Amerikaans Sjamanisme, Tibetaans Boeddhisme, Zen Boeddhisme, Quantum-Light Breath (Jeru Kabal), Theravada Boeddhisme, Seneca Wolfclan Teaching Lodge, Santana Dharma, Abraham Hicks, Bowen Method (Australie), Hermes Trismegitus, Hersenonderzoek, MIR methode, Hypnobirthing, Regressietherapie, Sjamanisme en Theta Healing

Data 2017-2018

Soort opleiding: Transformatie Coach (fase 2*)

Start opleiding: 22 september 2017

De opleidingsdagen zijn op:

 • • 12 en 13 oktober 2017
 • • 8 en 9 februari 2018
 • • 15 en 16 maart 2018
 • • 14 en 15 juni 2018
 • • 20 en 21 september 2018

Locatie: Trainingscentrum de Rosse in Bathmen (Overijssel)

Lessen: 5 weekenden verdeeld over 13 maanden met als lestijden:

 • Dag 1: 9.30 - 22.00 uur
 • Dag 2: 9.30 – 17.00 uur

Stages: groepsstage 4 dagen, verdeeld over 3 maanden & 1 op 1 stage van 10 sessies van 2 uur verdeeld over 6 maanden

Studiebelasting: 10 – 12 uur per week

Investering: Fase 2 (opleiding, begeleiding, stages, uitgebreide syllabus), €4917,36,- exclusief BTW (€ 5.950,- inclusief btw) en exclusief horeca (circa € 375,- incl. BTW) en overnachtingen en aanvullende modules**.

(*Fase 1 is het verplicht volgen van de Lichter leven groepscursus)

**Als coach is het belangrijk om een aantal vaardigheden te ontwikkelen. Daarom maken een aantal coachmodules deel uit van de opleiding tot transformatiecoach. Deze zijn:

 • Coachvaardigheden (2 dagen)
 • Zelfreflectie (1 dag)
 • Ik als coach (2 dagen)
 • Portfolio en ontwikkeling (1 dag)

Deze dagen worden in overleg bijgeboekt. Deze kosten €175,00 per dag (incl. BTW). Vrijstelling is mogelijk op basis van eerder behaalde diploma's en/of werkervaring.

Femmy Hoorn is gecertificeerd coach en mentor bij de coachopleiding

Voorbereiding opleiding fase 1

Om de opleiding te kunnen volgen is het van belang dat je eerst FASE 1 volgt. Dit betreffen de workshops, het Lichter Leven programma (individueel of in groep) en de coachvaardigheden (vrijstelling is mogelijk) trainingen volgt of hebt gevolgd.

 • Start Lichter leven programma, Individueel per direct of de groepscursus
 • Start vandaag met mediteren workshop
 • Meditatie verdiepingsdag workshop
 • Start vandaag met ademen workshop
 • Ademhaling training
Weten wanneer onze bovenstaande trainingen zijn? Kijk in onze AGENDA.

Opmerkingen:

Additionele kosten voor de bovenstaande workshops en verdiepende studieboeken zijn niet opgenomen in de opleidingskosten van Fase 2 (opleiding, begeleiding, stages, uitgebreide syllabus) €4917,36,- exclusief BTW (€ 5.950,- inclusief btw) en exclusief horeca (€ 375,- incl. BTW) en overnachtingen. Eventueel extra begeleiding (indien gewenst) zijn in bovengenoemde kosten tevens niet inbegrepen.

Gespreide betaling

Wij bieden mogelijkheden tot gespreide betaling van het collegegeld tegen meerkosten. Het collegegeld voor deze coachopleiding is aan een jaarlijkse prijsverhoging onderhevig. Groepen starten bij een minimumaantal van 10 inschrijvingen.

Kijk ook eens op de site van de belastingdienst voor een overzicht van aftrekbare studiekosten van deze opleiding

Toelatingscriteria

Deelname aan de coachopleiding wordt bepaald op basis van de volgende criteria: opleidingsniveau, werkervaring, en motivatie. Daarnaast is een voldoende mate van zelfreflectie een belangrijke voorwaarde om succesvol de opleiding te volgen. Je hebt het Lichter leven programma doorlopen of je bent daarmee gestart. Dit kan een individueel of groeps traject zijn. Op deze manier leer je het programma goed kennen. Daarnaast ben je aanwezig (geweest) bij Start vandaag met mediteren, de Meditatie verdiepingsdag, Kom in je Kracht! en Start vandaag met ademen (zie voorbereiding fase 1).

 • Je hebt een natuurlijk verlangen om mensen te helpen
 • Je beschikt over natuurlijke coach vaardigheden
 • Je hebt HBO werk- en denkniveau
 • Je staat open voor constante feedback en zelfreflectie
 • Je past de Lichter leven! technieken toe in je dagelijks leven (of gaat dat binnenkort doen)

Belastingaftrek studiekosten

Het is in enkele gevallen mogelijk om uw studiekosten gedeeltelijk terug te ontvangen via de belastingdienst. Dit geldt zowel voor particulieren als ondernemers. Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl

Studiebelasting Professioneel Transformatiecoach

Dit betreft de studiebelasting in Fase 2

 • Collegeweekenden, 133 uur (27x4)
 • Buddy (20 uur) en intervisie (24)
 • Supervisie (12)
 • Portfolio (30)
 • Groepsstage (36)
 • Praktijkstage (35)
 • Ontwikkelgesprek en begeleiding (22)
 • Thuisstudie (Syllabus, boeken en verslagen) (280)
 • Totaal 592 uur

Toepassingsvormen en beroepsperspectief

Een Professioneel Transformatie Coach begeleidt coachees bij uiteenlopende vraagstukken zoals:

 • Omgaan met angsten
 • Optimaliseren van communicatievaardigheden
 • Optimaliseren van de levenskwaliteit (geluk)
 • Omgaan met veranderingen
 • Stress- en emotiemanagement
 • Zingevingsvraagstukken
 • Ontkrachten van beperkende overtuigingen en emoties
 • Relaties en conflicthantering

Beroepsperspectief:

Als Professioneel coach word je opgeleid om zelfstandig een eigen coach praktijk te starten, om je bestaande praktijk te verdiepen en te verbreden en/of professioneel zelfstandig het programma te integreren binnen je eigen werkveld. Onze afgestudeerde coaches vinden echter ook werk binnen bedrijven, scholen, ziekenhuizen en organisaties.

Het Team

Het team bestaat uit o.a.:

 • Opleider en founder Robert Bridgeman
 • Opleider Marleen van den Hout
 • Hoofd opleidingen en coaching Edwin den Heijer
 • Mentor Rianne van den Heuvel
 • Mentor Richard Grashof
 • Mentor Femmy Hoorn
 • Achter de schermen: Sanne van Baal en Danny Dekker
 • En onze gastdocenten

Testimonials van onze deelnemers

7 Reacties

 • Cynthia Krijgsman:

  In de zomer van 2014 zag ik de titel “Start vandaag met Lichter Leven” voorbij komen en die titel raakte me, maar ik deed er op dat moment niets mee. Een klein jaar later zag ik opnieuw iets voorbij komen van Bridgeman en blijkbaar was de tijd er toen rijp voor; ik kocht het boek, ging het Lichter Leven traject in en startte met de coachopleiding. Ik voelde in mijn hele systeem dat ik deze stap moest zetten en wat ben ik blij dat ik heb geluisterd naar mijn gevoel!

  Ik heb enorm veel geleerd tijdens de opleiding. Niet alleen de theorie rondom het LL traject, maar zeker ook inzichten gekregen en (eigen) ervaringen opgedaan. In korte tijd is er veel gebeurd: pieken, dalen, puur geluk, intens verdriet, weerstand en groei om maar eens een paar dingen te noemen.

  Als natuurgeneeskundige kijk ik holistisch naar cliënten. Ik werk ook niet met protocollen en dat is het mooie van deze coachopleiding; je krijgt een mooie, heldere en effectieve opbouw aangereikt met voldoende ruimte om het passend te maken.

  Robert en Marleen heb ik ervaren als erg fijne trainers. Ze brengen de stof levendig en praktisch over. Theoretische stukken worden afgewisseld met oefeningen en verrassingen. Je hoeft je geen moment te vervelen!
  De sfeer tijdens de lesweekenden is geweldig: open, liefdevol, vertrouwd, vrij om te zijn wie je bent.
  De begeleiding die je krijgt, is super. Iedereen krijgt een buddy en daarnaast een intervisiegroep met een paar keer supervisie van je mentor.
  Edwin is nauw betrokken en als je vragen hebt, kun je ze altijd aan hem stellen. Ik loop mijn stage bij hem en daar ben ik erg dankbaar voor. Ik vind het erg fijn om feedback te krijgen van een ervaren coach.
  Mijn mentor, Rianne, ben ik ontzettend dankbaar voor haar fantastische begeleiding. Ze heeft mij gestimuleerd om bij mezelf te blijven en mede daardoor sta ik nu in mijn kracht.

  Gedurende de opleiding ga je o.a. aan de slag met de theorie, praktijk (oefenen, stagelopen) en uiteraard je eigen leerproces. Omdat het zo ontzettend leuk is, voelt het niet als studeren. Soms was het best zoeken naar tijd (toen ik startte met de opleiding was onze dochter net 9 maanden) maar het blijkt maar weer dat als je iets echt wilt, het ook lukt.

  Dankzij het LL traject en de coachopleiding voel ik mij in een paar maanden tijd zó anders; ik voel me krachtig en zacht, moedig en kwetsbaar, bijzonder en eenvoudig…

  Ik heb opnieuw leren luisteren naar mijn hart en daardoor richting gekregen voor mijn praktijk http://www.jadevoorjou.nl ; een pijnlijke en zware periode in mijn leven ga ik inzetten om andere vrouwen (en partners) te ondersteunen. Ik ben er na deze opleiding klaar voor om vanuit mijn ervaringen, intuïtie en kennis mensen te gaan begeleiden.

  Dankbaar voor alles wat ik heb mogen leren en ga leren.

  Als je meer wilt weten, voel je vrij om contact op te nemen: 06-42 12 24 67.

  Lieve groet,
  Cynthia

  Geplaatst op: 21 juni 2016
 • Elayne Lussenburg:

  De coachopleiding Lichter Leven heeft mijn praktijk meer helderheid en koers gegeven; vandaar dat mijn nieuwe website ook http://www.helderekoers.nl heet.

  Al jaren coachte ik mensen in mijn praktijk. Maatwerk en goed afgestemd zijn waren mijn speerpunten. Maar van te voren weten welke heldere koers we varen in het coachtraject…. tja… dat vond ik lastig.

  Door de coachopleiding heb ik meer vorm, aanpak en structuur ontvangen, van waar uit ik duidelijker kon zijn over het te verwachten traject naar mijn clienten toe.

  Energetisch werkte het vervolgens ook zo: hoe helderder je signaal en koers, hoe meer mensen dat herkennen en weten of het iets voor hen is of niet.

  Voor mij betekende de coachopleiding een verzameling van verschillende benaderingen en toch die lijn houden. Niet verzanden in allerhande mogelijkheden en aanpakken.

  De LichterLeven coaching heb ik samengevoegd met mijn specialisaties van intuitie en voor diepere, meer therapeutische hulpvragen de transactionele (psycho-)analyse. Met al deze handvaten samen kom ik snel tot de kern en kunnen mensen daadwerkelijk veranderen.

  De structuur van Lichter Leven is goed doordacht en klopt aan alle kanten. Uiteindelijk blijft maatwerk voorop staan, maar heb ik in mijn bagage koffertje het Lichter Leven materiaal dat zo’n logische opbouw en lijn heeft, dat ik weet wat wanneer past en aansluit bij de client.

  Ik kan werkelijk zeggen dat de lichter leven coachopleiding er mede voor heeft gezorgd dat ik mij meer en meer kon professionaliseren en helderheid kan uitstralen over de te verwachten koers voor clienten.

  wil je meer horen over mijn ervaringen omdat je overweegt ook de coachopleiding te doen? benader mij gerust via het emailadres op mijn site.

  Geplaatst op: 13 juli 2015
 • Edwin den Heijer:

  Na zelf het lichterleven programma te hebben doorlopen ben ik enthousiast geworden en wilde ik meer weten over de technieken en de opbouw van het programma. Als stressmanager en organisatie coach gebruik ik diverse technieken uit reguliere hulpverlening en coachopleidingen. De coach opleiding bij Bridgeman is een waardevolle toevoeging hierop. Mijn koffer met gereedschap is niet alleen voller maar ook erg divers geworden. Dit geeft mij als coach nog meer mogelijkheden om maatwerk te bieden voor de cliënt. Wil je meer informatie of heb je zelf interesse om de opleiding te gaan volgen bel of mail mij gerust.

  Edwin den Heijer
  Puur&krachtig 0636221996

  Geplaatst op: 10 juli 2015
 • Marleen van den Hout:

  Hoewel al 17 jaar ervaring met training, counseling en coaching voordat ik aan de opleiding begon, heeft voor mij de Bridgmanmethode een bijzondere positie. Van alle technieken die ik in 25 jaar heb opgebouwd gebruik ik de Bridgemanmethode het meest. Elke dag. Het is niet meer weg te denken uit mijn werk, noch uit mijn leven. Het heeft mijn diepste wonden geheeld en mijn praktijk die al jaren bestond, tot volle bloei en wasdom gebracht. Wat deze coachtechnieken mijzelf hebben gebracht, geef ik nu door aan anderen.

  Na Roberts opleiding kon ik niet anders dan succesvol zijn en mijn eigen verlangens waarmaken. Ik heb er nu alles voor in huis. Ik ken geen ander coach-opleidingstraject dat zo’n volledig pallet beslaat om mensen werkelijk te helpen: van blokkades en trauma’s laten smelten, je ware passie en talenten ontdekken tot en met gelukkig leven en succesvol werken.

  Geplaatst op: 04 juni 2015
 • Bas:

  Ik ben nog halverwege de coachopleiding, maar kan nu al wel zeggen dat deze aan mijn verwachtingen voldoet en zelfs overtreft. Tussen de opleidingsweekenden door zijn er inspirerende contactmomenten, live met mijn buddy of mentor of online via de Google hangouts met groepsgenoten. Buiten die momenten lees, of herlees, ik de prachtigste boeken en verslind ik het aangeboden materiaal. Het leukst vind ik misschien wel de verrassingselementen tijdens de opleidingsweekenden. Dan komt er weer een konijn uit de hoge hoed van Robert & Monique, steeds leerzaam en grensverleggend! Zij weten ook bijzonder snel het vertrouwen binnen de groep een boost te geven, waardoor we vanaf de eerste dag direct (‘cut the crab’) de diepte van ons eigen en elkaars wezen mogen exploreren. Ik kan hier enorm inhoudelijk op ingaan, maar zou liever zeggen: ‘gun jezelf dit cadeau en ervaar het Zelf’.
  Zelf ben ik opgegroeid in de horeca en groeide op met het motto ‘door dienen verdienen’. Vandaaruit heb ik minstens zoveel ervaring opgedaan binnen de detailhandel, de jeugdhulpverlening en bij de bank. De gemene deler is het dienen, coachen, begeleiden en helpen van mensen. Mijn ommekeer, mijn moment van verlichting beleefde ik reeds 20 jaar geleden al. En ik heb daar toen in eerste instantie ook gehoor aan gegeven, maar schrok ook wel van mijn eigen licht en kracht waardoor ik mij weer ben gaan confirmeren. Echter het sluimerend vuur altijd brandend gehouden. Na 4 reorganisaties bij de bank was mijn passie er daar wel uit en ben ik mij gaan herbezinnen. Al gauw kruiste Robert Bridgeman mijn pad. Aanvankelijk was ik wat sceptisch, over die 33 methoden, maar iedere ontmoeting, iedere workshop, boek en uiteindelijk het lichter leven programma, kon ik slechts constateren dat het allemaal waar is.
  Voor mij is de coachopleiding de methode waarbij ik anderen leer helpen vanuit mijn diepste weten. Daarvoor krijg ik vanuit Bridgeman een enorme gereedschapskist vol bewezen methoden mee, waarbij alles wat ik al aan bagage heb meegenomen niet overboord wordt gegooid, maar juist handen en voeten wordt geboden door de werkbare structuur. Alles valt dus op zijn plek, letterlijk en figuurlijk; het tweede weekend heb ik juist achter de rug, het moment waarop ik met oefencliënten aan de slag mag, en hoewel deze zich reeds vanuit mijn persoonlijk netwerk hadden aangeboden benadert men mij nu ook uit onverwachte hoek. In juni 2015 kom ik hier terug om meer te delen. Misschien tot ziens, bijvoorbeeld tijdens één van mijn stagemomenten bij een workshop of jouw persoonlijke coachopleiding!

  Geplaatst op: 29 oktober 2014
 • Marinka van Aken:

  Ik wil graag iets vertellen over de coachopleiding!

  Na eerst zelf het Lichter Leven programma te hebben ondergaan was ik zo enthousiast over de transformerende kracht ervan dat de enige logische stap de Coach Opleiding was. Dit programma maakt het mogelijk om mensen niet alleen te coachen op dominante doelen of vraagstukken maar ook te begeleiden naar een heel andere staat van bewustzijn. Zo compleet dat alle andere aspecten van hun leven tegelijk een lift krijgen. Hoe gaaf is dat? Bij mezelf waren de resultaten verbluffend. Ik ging eindelijk ECHT het leven leiden dat voor mij bedoeld was.

  De Coachopleiding was voor mij een snoepwinkel. Zoveel kennis, ervaringen, inzichten en methoden gecombineerd waar ik mijn eigen weg in mocht vinden. We werden als coaches in opleiding op vele vlakken uitgedaagd het beste uit onszelf te halen en ik kan persoonlijk zeggen dat ik daar enorm door ben gegroeid. Praktijk en theorie wisselen elkaar af. Never a dull moment, daar zorgen ze bij Bridgeman wel voor :-).

  Deze coachopleiding is voor jou als jij graag mensen op een holistische manier wilt begeleiden naar een lichter leven met de wind in je rug van de grenzeloze energie en liefdevolle wijsheid van Robert en Monique. Het is voor jou als je spiritualiteit wilt kunnen brengen met nuchterheid en feitelijke kennis uit wetenschappelijke onderzoeken. Wil je meer weten voel je vrij me te bellen op 06-24805222.
  Warme groetjes,
  Marinka van Aken

  Geplaatst op: 15 april 2014
 • Monique Meijer:

  Coach opleiding

  In de jaren Als verpleegkundige werd mij duidelijk dat door mijn open houding en ervaring, mensen mij snel in vertrouwen namen en mij deelgenoot maakten van hun persoonlijke gedachten en gevoelens en hun hielp hun eigen weg te vinden.
  Deze waardevolle ervaringen hadden op mij een wisselwerking, ik kon een luisterend oor zijn en tevens kreeg ik inzicht in mijn eigen vraagstukken. Al deze ervaringen gaven mij zoveel voldoening dat ik hiermee graag meer wilde gaan doen.
  Ik heb inmiddels zelf de nodige ervaring opgedaan in het leven en ben altijd blijven zoeken naar de juiste balans tussen mijzelf en gezin,werk,sport,voeding en ontspanning. Door Robert en Monique ben ik gevraagd de Bridgeman coach opleiding te gaan volgen om daarna in januari 2014 mijn diploma “lichter leven coach” in ontvangst te mogen nemen.
  De interactie tussen de coaches vind ik van cruciaal belang om te interpreteren hoe men op authentieke wijze de methoden kan toepassen. Casuistiekbespreking en het opzetten van een eigen bedrijf en ondernemingplan schrijven komen hierbij ook aan bod. Robert is een inspirerende leraar en motiveert mij om mijn beste beentje voor te zetten. Door zelfontwikkeling kreeg ik dieper inzicht in hoe processen verlopen bij jezelf en bij anderen.
  Het coachen van anderen zit mij in het bloed, het toepassen van de juiste technieken bij clienten in verschillende stadia van ontwikkeling en levensprocessen is uitermate boeiend. Het in praktijk brengen van de verschillende methoden is geweldig. Het ervaren van de effecten bij de clienten is dankbaar en leerzaam. De noodzaak van praktijkervaring opdoen in diverse sessies geeft inzicht in hoe je als coach de juiste weg bewandelt met de client samen, op het goede moment bijstuurt en stimuleert.
  Het doornemen van de structuur van het Lichter leven Programma en vervolgens daadwerkelijk met clienten dit programma beleven heeft mij geleerd dat de onderdelen zeer goed op elkaar afgestemd zijn en de stappen elkaar logisch, dynamisch en succesvol opvolgen.

  Ik ben met plezier en enthousiasme mijn eigen coachpraktijk Mo-Tivator gestart in 2013 en heb momenteel 2 locaties waar mensen mij kunnen bezoeken om de controle terug te vinden over emoties, lichaamsbewustzijn, focus en zelfbewustheid en hun leven voorgoed te veranderen.

  Geplaatst op: 04 maart 2014

Laat een reactie achter

Facebook IconYouTube IconTwitter IconBridgeman Methode op PinterestBridgeman Methode op PinterestBridgeman Methode op Pinterest